องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี :www.bantam.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


โครงการก่อสร้าง คสล. ถนนสายบ้านคลองลัดไปบ้านเกาะแดง หมู่ที่ 4 ต.บ้านทาม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

    รายละเอียดข่าว

โครงการก่อสร้าง คสล. ถนนสายบ้านคลองลัดไปบ้านเกาะแดง หมู่ที่ 4 ต.บ้านทาม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
- ผิวการจราจรคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 103 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 515 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 2 ข้างๆละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ 
งบประมาณ 291,000 บาท (สองแสนเก้าหมื่นหนึงพันบาทถ้วน)
โดยวิธีตกลงราคา กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เอ็น.ซีเมนต์บล็อค

    เอกสารประกอบ โครงการก่อสร้าง คสล. ถนนสายบ้านคลองลัดไปบ้านเกาะแดง หมู่ที่ 4 ต.บ้านทาม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ก.พ. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.บ้านทาม