องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.bantam.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ป้ายคุณธรรมหลัก 4 ประการ


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม ได้รับแจ้งจากอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กรมการศาสนา ได้ขอความอนุเคราะห์ ให้ดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก 4 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา ตามนโยบายส่งเสริมให้คน - องค์กร - ชุมชน - และหน่วยงานมีคุณธรรม เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ