วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษA4 จำนวน 10 ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2563
จ้างโครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน บริเวณสายทางหลวงชนบท หมายเลข 4043 (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 7 ตำบลบบ้านทาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2563
จ้างวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน (ฝั่งด้านซ้าย)บริเวณถนนสายทางหลวงชนบท หมายเลข 4043 หมู่ที่ 3 บ้านนา - หมู่ที่ 2 บ้านท่าอุดม ตำบลบ้านทาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2563
จ้างโครงการวางท่อเมฯประปาหมู่บ้าน (ฝั่งด้านขวา) บริเวณถนนสายทางหลวงชนบท หมายเลข 4043 หมู่ที่ 3 -2 ตำบลบ้านทาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
จ้างโครงการชุมชนก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ รพ.สต.บ้านทาม หมู่ ๖ ตำบลบ้านทาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ธงชาติไทย และธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าอุดม (ซอยพยาวัง) หมู่ ๒ ตำบลบ้านทาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการวางท่อกลมผันน้ำเพื่อการเกษตรบ้านหาดมะกอก (บริเวณคลองบางไทร) หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านทาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง (เชฟ) บพ ๓๗๗๐ ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง