วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ม.ค. 2563
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน อาทิ ธงตราสัญลักษณ์ วปร. และ ธงชาติไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
จ้างตกแต่งเวทีและบริเวณสถานที่จัดงาน ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
เช่า๑.บ้านลม ๒ หลัง ๒.สปริงบอร์ด ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
เช่า๑.เวทีพร้อมเครื่องเสียง ๒.เก้าอี้ ๕๐๐ ตัว ,โต๊ะ และชุดรับแขก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
จ้างจ้างทำอาหารและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2562
ซื้อโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบลบ้านทาม บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนบ้านทาาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ เชือกใยยักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2562
จ้างจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๙-๐๐๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แท่นชาร์จ แบตเตอรี่ แปลงต่อเสาวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง