วันที่
ชื่อเรื่อง
8  เม.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน ๑๒ ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างโครงการชุมชนก่อสร้างอาคารฟื้นฟูผู้สูงอายุและผู้พิการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทาม หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านทาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านคลองโพธิ์ ตำบลบ้านทาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  มี.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-5011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
เช่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ ของอบต.บ้านทาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำความเย็น (ตู้เย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงงาน อาทิ ธงชาติไทย และ ธงเหลือง วปร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง