วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-5011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
เช่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ ของอบต.บ้านทาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำความเย็น (ตู้เย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงงาน อาทิ ธงชาติไทย และ ธงเหลือง วปร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บพ ๓๗๗๐ ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อ Fuser Unit ชุดทำความร้อน สำหรับเครื่องปริ้น Fuji Xerox DocuPrint cm 305 df โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2563
จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง