วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ม.ค. 2563
จ้างจ้างทำอาหารและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2562
ซื้อโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบลบ้านทาม บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนบ้านทาาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ เชือกใยยักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2562
จ้างจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๙-๐๐๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แท่นชาร์จ แบตเตอรี่ แปลงต่อเสาวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษาฯ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๑-๐๐๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ซ่อมภาครับและส่งเครื่องวิทยุสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2561
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนแอสฟัสท์ สายทางลัดบ้านนา หมู่ที่ 3
9  ก.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนแอสฟัสท์ สายทางลัดบ้านนา หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)