วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ธ.ค. 2563
เช่าเช่าเครื่องแต่งกาย ตามโครงการร่วมงานเฉลิมฉลอง ๑๑๒ ปี ลายพระหัตถ์ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อน้ำดื่ม ตามโครงการร่วมงานเฉลิมฉลอง ๑๑๒ ปี ลายพระหัตถ์ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อเครื่องแต่งกาย ตามโครงการร่วมจัดงานเฉลิมฉลอง ๑๑๒ ปี ลายพระหัตถ์ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม กล้อง CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อตลับหมึกปริ้นเลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วรอบบริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าอุดม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านทาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  ก.ย. 2563
จ้างจัดจ้างบริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด ๑๗ ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓ แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง