วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ย. 2563
จ้างจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะ (สีเขียว) หมายเลขทะเบียน 81-5011 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบานประตูระบายน้ำท่อเหลี่ยม หมู่ที่1 และหมู่ที่ 5 ตำบลบ้านทาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
จ้างจัดจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 3379 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษA4 จำนวน 10 ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2563
จ้างโครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน บริเวณสายทางหลวงชนบท หมายเลข 4043 (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 7 ตำบลบบ้านทาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2563
จ้างวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน (ฝั่งด้านซ้าย)บริเวณถนนสายทางหลวงชนบท หมายเลข 4043 หมู่ที่ 3 บ้านนา - หมู่ที่ 2 บ้านท่าอุดม ตำบลบ้านทาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2563
จ้างโครงการวางท่อเมฯประปาหมู่บ้าน (ฝั่งด้านขวา) บริเวณถนนสายทางหลวงชนบท หมายเลข 4043 หมู่ที่ 3 -2 ตำบลบ้านทาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง