วันที่
ชื่อเรื่อง
13  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสองคร (ซอยบ้านผู้ช่วยธงชัย ชาญธนู) หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าโพธิ์ (สายคันกั้นน้ำชลประทานท่าแห - บ้านท่าโพธิ์) หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
จ้างโครงการเสริมปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองลึก - คลองไผ่ หมู่ที่ 8 บ้านท่าแห ตำบลบ้านทาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
จ้างโครงการเสริมปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านพยาวัง หมู่ ๒ บ้านท่าอุดม ตำบลบ้านทาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
จ้างโครงการเสริมปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านคลองโพธิ์ หมู่ที่ ๑ บ้านคลองโพธิ์ ตำบลบ้านทาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
จ้างโครงการเสริมปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านคลองโพธิ์ หมู่ ๑ - บ้านคลองลึก หมู่ ๘ ตำบลบ้านทาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2563
จ้างโครงการชุมชนก่อสร้างลานเอนกประสงค์วัดหาดนางแก้ว หมู่ 6 ตำบลบ้านทาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บฉ 3033 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
จ้างโครงการถมดินปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าอุดม หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านทาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง