องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี :www.bantam.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ข้างทาง ถนนสายทางลัดบ้านนา หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

    รายละเอียดข่าว

ก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ข้างทาง ถนนสายทางลัดบ้านนา หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี  ขนาดไหล่ คสล. กว้างเฉลี่ยข้างละ 1 เมตร ยาว 430 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 860 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต. บ้านทามกำหนด

    เอกสารประกอบ ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ข้างทาง ถนนสายทางลัดบ้านนา หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ม.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : อบต.บ้านทาม