องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี :www.bantam.go.th
 
 
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 

  การประชุมคณะอนุกรรมการ LTC เพื่อพิจารณาดูแลผู้สูงอ...
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปราจีนบุรี เมืองสะอาด ขององค์กา...
  กิจกรรมโครงการชี้แจงแนวทางปฏิบัติตนของพนักงานเจ้าห...
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
Updated 2021, Aug 18