องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี :www.bantam.go.th
 
 
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 

  การประชุมข้อราชการและแนวทางการพัฒนาตำบลบ้านทามร่วม...
  สำรวจพื้นที่หมู่ที่ 2 ต.บ้านทาม เพื่อพิจารณารับรอง...
  อบต.บ้านทาม ร่วมกับ ศูนย์สงเคราะห์ผู้สูงอายุ คามิล...
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
Updated 2021, Aug 18