องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.bantam.go.th
 
 
คู่มือประชาชน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัติการการดำเนินการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน [ 3 ส.ค. 2563 ]0
2 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 3 ก.พ. 2559 ]372
3 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 3 ก.พ. 2559 ]369
4 การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 [ 3 ก.พ. 2559 ]368
5 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 3 ก.พ. 2559 ]377
6 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน [ 3 ก.พ. 2559 ]353
7 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 3 ก.พ. 2559 ]350
8 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร [ 3 ก.พ. 2559 ]365
9 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 3 ก.พ. 2559 ]341
10 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 3 ก.พ. 2559 ]354
 
หน้า 1|2|3|4