องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี :www.bantam.go.th
 
 
การควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 พ.ย. 2564 ]83
2 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 17 มิ.ย. 2562 ]321
3 การติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายใน ปี2560 [ 9 พ.ย. 2561 ]358
4 รายงานผลการประเมิน สำนักงานปลัดฯ (ปย.1)ปี2560 [ 9 พ.ย. 2561 ]391
5 รายงานผลการประเมิน กองคลัง (ปย.1) ปี2560 [ 9 พ.ย. 2561 ]383
6 รายงานผลการประเมิน กองช่าง (ปย.1) ปี2560 [ 9 พ.ย. 2561 ]374
7 รายงานผลการประเมินฯ ส่วนการศึกษาฯ(ปย.1)ปี2560 [ 9 พ.ย. 2561 ]377
8 รายงานผลการประเมินฯ ตรวจสอบภายใน(ปย.1)ปี2560 [ 9 พ.ย. 2561 ]368
9 รายงานผลการประเมินฯ สำนักปลัดฯ(ปย.2)ปี2560 [ 9 พ.ย. 2561 ]126
10 รายงานผลการประเมินฯ กองคลัง(ปย.2)ปี2560 [ 9 พ.ย. 2561 ]387
11 รายงานผลการประเมินฯ กองช่าง(ปย.2)ปี2560 [ 9 พ.ย. 2561 ]375
12 รายงานผลการประเมินฯ กองการศึกษาฯ(ปย.2)ปี2560 [ 9 พ.ย. 2561 ]354
13 รายงานผลการประเมินฯ ตรวจสอบภายในฯ(ปย.2)ปี2560 [ 9 พ.ย. 2561 ]333
14 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปอ.1) ปี2560 [ 9 พ.ย. 2561 ]351
15 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปอ.2) ปี2560 [ 9 พ.ย. 2561 ]315
16 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปอ.3) ปี2560 [ 9 พ.ย. 2561 ]331
17 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน ปส. [ 9 พ.ย. 2561 ]338
18 แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก) [ 9 พ.ย. 2561 ]330
19 แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สำนักปลัดฯ (ภาคผนวก ก) [ 9 พ.ย. 2561 ]347