องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.bantam.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งมอบอำนาจนายก61 [ 29 ต.ค. 2561 ]238
2 คำสั่งแบ่งงานสำนักปลัด [ 29 ต.ค. 2561 ]224
3 คำสั่งแบ่งงานคลัง [ 29 ต.ค. 2561 ]223
4 คำสั่งแบ่งงานช่าง [ 29 ต.ค. 2561 ]227
5 คำสั่งแบ่งงานตรวจสอบ [ 29 ต.ค. 2561 ]217
6 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ( พ.ศ. 2561 – 2563 ) [ 1 พ.ย. 2560 ]136
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม เรื่อง แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ( พ.ศ. 2561-2563 ) [ 1 พ.ย. 2560 ]149