องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี :www.bantam.go.th
 
 
งานปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]61
2 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน [ 31 มี.ค. 2565 ]44
3 รายงานการติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน [ 22 มี.ค. 2565 ]56
4 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน [ 22 มี.ค. 2565 ]60
5 รายงานการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 31 ม.ค. 2565 ]54
6 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอบจ.บ้านทาม ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]55
7 แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 24 ม.ค. 2565 ]78
8 รายงานการติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน [ 1 ต.ค. 2564 ]56
9 การประเมินความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]59
10 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]152
11 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน [ 6 เม.ย. 2564 ]157
12 รายงานการติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน [ 5 เม.ย. 2564 ]154
13 รายงานการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 5 เม.ย. 2564 ]154
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 5 เม.ย. 2564 ]153
15 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]152
16 การประเมินความเสี่ยง การทุจริตของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]37
17 รายงานการติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน [ 1 เม.ย. 2563 ]53
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 15 ม.ค. 2563 ]129
19 ประกาศ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการดำเนินการ [ 1 ก.ค. 2562 ]219
20 ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 1 ก.ค. 2562 ]214
 
หน้า 1|2