องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี :www.bantam.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มืองานสารบรรณ [ 1 ต.ค. 2562 ]156
2 คู่มืองานการเงินและบัญชี [ 1 ต.ค. 2562 ]156
3 คู่มืองานพัสดุ [ 1 ต.ค. 2562 ]155
4 คู่มืองานทะเบียนและประวัติ [ 1 ต.ค. 2562 ]180
5 คู่มือสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 1 ต.ค. 2562 ]163
6 คู่มืองานธุรการ [ 1 ต.ค. 2562 ]163
7 คู่มือปฏิบัติงานร้องเรียนร้องทุกข์ ส่วนที่ 3 ภาคผนวก [ 27 ก.ย. 2560 ]431
8 คู่มือปฏิบัติงานร้องเรียนร้องทุกข์ ส่วนที่ 1 ปก คำนำ สารบัญ [ 27 ก.ย. 2560 ]433
9 คู่มือปฏิบัติงานร้องเรียนร้องทุกข์ ส่วนที่ 2 เนื้อหา [ 27 ก.ย. 2560 ]437
10 คู่มือปฏิบัติเบี้ยยังชีพ ส่วนที่ 3 ภาคผนวก [ 27 ก.ย. 2560 ]202
11 คู่มือปฏิบัติเบี้ยยังชีพ ส่วนที่ 3 ภาคผนวก [ 27 ก.ย. 2560 ]455
12 คู่มือปฏิบัติเบี้ยยังชีพ ส่วนที่ 2 เนื้อหา [ 27 ก.ย. 2560 ]439
13 คู่มือปฏิบัติเบี้ยยังชีพ ส่วนที่1 ปก คำนำ สารบัญ [ 27 ก.ย. 2560 ]470
14 แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน คู่มือปฏิบัติเบี้ยยังชีพ [ 27 ก.ย. 2560 ]233
15 แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน คู่มือปฏิบัติเบี้ยยังชีพ [ 27 ก.ย. 2560 ]411
16 แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน คู่มือปฏิบัติเบี้ยยังชีพ [ 3 ก.พ. 2559 ]529
17 คู่มือปฏิบัติเบี้ยยังชีพ ส่วนที่1 ปก คำนำ สารบัญ [ 3 ก.พ. 2559 ]488
18 คู่มือปฏิบัติเบี้ยยังชีพ ส่วนที่ 2 เนื้อหา [ 3 ก.พ. 2559 ]510
19 คู่มือปฏิบัติเบี้ยยังชีพ ส่วนที่ 3 ภาคผนวก [ 3 ก.พ. 2559 ]478
20 คู่มือปฏิบัติงานร้องเรียนร้องทุกข์ ส่วนที่ 1 ปก คำนำ สารบัญ [ 3 ก.พ. 2559 ]463
 
หน้า 1|2