องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.bantam.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


โครงการก่อสร้าง คสล. ถนนสายบ้านท่าแห (ซอยบ้านวังสวาย) หมู่ที่ 8 ต.บ้านทาม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

    รายละเอียดข่าว

โครงการก่อสร้าง คสล. ถนนสายบ้านท่าแห (ซอยบ้านวังสวาย) หมู่ที่ 8 ต.บ้านทาม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
- ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 2 เมตร ยาว 62 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 124 ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรัง 2 ข้างๆละ 0.30 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่
งบประมาณ 71,000 บาท (เจ็ดหมื่นหนึงพันบาทถ้วน)
โดยวิธีตกลงราคา กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เอ็น.ซีเมนต์บล็อค

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 14 ก.พ. 2560