องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี :www.bantam.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


โครงการก่อสร้างศาลาที่พักริมทาง บ้านหาดมะกอก หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

    รายละเอียดข่าว

โครงการก่อสร้างศาลาที่พักริมทาง จำนวน 2 แห่ง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 18 ตารางเมตร
- บริเวณหน้าวัดโพธิ์ทอง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
- บริเวณบ้านหาดมะกอก หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

งบประมาณ 208,000 บาท (สองแสนแปดพันบาทถ้วน)
โดยวิธีตกลงราคา กับ บริษัท 656 การโยธา จำกัด

    เอกสารประกอบ โครงการก่อสร้างศาลาที่พักริมทาง บ้านหาดมะกอก หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 มี.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.บ้านทาม