องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี :www.bantam.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


โครงการเสริมดินลูกรัง ปรับปรุงถนนสายวังกะทะ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

    รายละเอียดข่าว

โครงการเสริมดินลูกรัง ปรับปรุงถนนสายวังกะทะ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
- กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 380 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว้่า 399 ลูกบาศก์เมตร
งบประมาณ 53,700 บาท (ห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
โดยวิธีตกลงราคา กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.สัมฤทธิ์

    เอกสารประกอบ โครงการเสริมดินลูกรัง ปรับปรุงถนนสายวังกะทะ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ก.พ. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.บ้านทาม