องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.bantam.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


โครงการเสริมดินลูกรัง ปรับปรุงถนนสายบ้านพยาวัง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

    รายละเอียดข่าว

โครงการเสริมดินลูกรัง ปรับปรุงถนนสายบ้านพยาวัง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
-ถนนกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 450 เมตร เสริมดินลูกรังปรับปรุงหนาเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 472 ลูกบาศก์เมตร
งบประมาณ 63,600 บาท (หกหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)
โดยวิธีตกลงราคา กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.สัมฤทธิ์

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 21 ก.พ. 2560