องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี :www.bantam.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


โครงการเสริมดินลูกรัง ปรับปรุงถนนสายบ้านพยาวัง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

    รายละเอียดข่าว

โครงการเสริมดินลูกรัง ปรับปรุงถนนสายบ้านพยาวัง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
-ถนนกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 450 เมตร เสริมดินลูกรังปรับปรุงหนาเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 472 ลูกบาศก์เมตร
งบประมาณ 63,600 บาท (หกหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)
โดยวิธีตกลงราคา กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.สัมฤทธิ์

    เอกสารประกอบ โครงการเสริมดินลูกรัง ปรับปรุงถนนสายบ้านพยาวัง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ก.พ. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.บ้านทาม