องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.bantam.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาตำบลบ้านทาม กิจกรรม “จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ”


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม ได้จัดกิจกรรม "จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ"ตาม โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาตำบลบ้านทามบนวิถีแห่งความพอเพียงเพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์ รัชกาลที่ 10 ที่กำลังจะได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่งในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีผู้บริหารท้องถิ่น ฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชน และข้าราชการพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม และประชาชนในตำบลบ้านทาม ร่วมกันปลูกต้นไม้และบำเพ็ญประโยชน์เส้นทางสาธารณะ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอศรีมหาโพธิ มาเป็นประธานในพิธีและร่วมกิจกรรมในวันพุธ ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี