องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี :www.bantam.go.th
 
 
 


งานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ. 2565


วันที่ 18 มีนาคม 2565

นายสุทธิพัฒน์ ดวงสุดา นายก อบต.บ้านทาม ได้มอบหมายให้นายคำภู แสงดาว รองนายก อบต.บ้านทาม

พร้อมพนักงานในสังกัด 2 ท่าน

เข้าร่วมงานวันท้องถิ่นไทย พร้อมวางพานพุ่มดอกไม้

ณ วิทยาลัยสารพัดช่าง จ.ปราจีนบุรี

2022-05-24
2022-04-11
2022-03-23
2022-03-18
2022-03-18
2022-03-18
2022-03-14
2022-03-10
2022-03-10
2022-03-03