องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี :www.bantam.go.th
 
 
 


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปราจีนบุรี เมืองสะอาด ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม ประจำเดือนเมษายน 2565


วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. 


นายสุทธิพัฒน์  ดวงสุดา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ปราจีนบุรีเมืองสะอาด” ประจำเดือนเมษายน 2565 พร้อมคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,ผอ.รพ.สต.บ้านทาม,อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ภายในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม จำนวน 80 คน

ดำเนินการทำความบริเวณวัดหาดนางแก้ว หมู่ที่6  ตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

2022-05-24
2022-04-11
2022-03-23
2022-03-18
2022-03-18
2022-03-18
2022-03-14
2022-03-10
2022-03-10
2022-03-03