องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.bantam.go.th

 
 
 


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


นายสุทธิพัฒน์ ดวงสุดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม ได้มอบหมายให้ นายโกศล จารุเกียรติกูล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้รับผิดชอบโครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  โรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงพื้นที่ทั้ง 8 หมู่บ้าน ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอศรีมหาโพธิ พร้อมด้วยสมาชิก อบต.บ้านทาม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม - 1 กันยายน 2565 ตามแผนการดำเนินงาน ดำเนินการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าเพื่อป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า และอาจเป็นอันตรายต่อประชาชนในพื้นที่

2022-09-12
2022-09-02
2022-08-05
2022-07-04
2022-06-29
2022-06-29
2022-06-28
2022-06-28
2022-06-15
2022-06-13