องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.bantam.go.th

 
 
 


การประชุมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 65


วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสุทธิพัฒน์ ดวงสุดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม เป็นประธานการประชุมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 65 เพื่อหารือในการปฏิบัติงานร่วมกัน สอบถามปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของแต่ละกองงาน และหารือวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกัน โดยเน้นย้ำการปฏิบัติงานด้วยความสามัคคี มีคุณธรรมในการให้บริการประชาชน ดำเนินงานอย่างโปร่งใส

2022-09-12
2022-09-02
2022-08-05
2022-07-04
2022-06-29
2022-06-29
2022-06-28
2022-06-28
2022-06-15
2022-06-13