องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.bantam.go.th
 
 


ประมวล จริยธรรม ฝ่ายสภาท้องถิ่น61

    รายละเอียดข่าว

ระเบียบองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านทาม
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านทาม อาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
พ.ศ. ๒๕๖๑

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 24 พ.ค. 2561