องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.bantam.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพัธ์


ประชาสัมพันธ์การชำารำะภาษีประจำปี 2561

    รายละเอียดข่าว

ขอประชาสัมพันธ์แจ้งผู้เสียภาษีประจำปี 2561 
- ภาษีโรงเรือนและที่ดินสามารถรับแบบพิมพ์แสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ได้ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 
- ภาษีป้าย ให้เจ้าของป้ายซึ้งตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อันจะต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี 2561 ให้รับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 
- ภาษีบำรุงท้องที่ เจ้าของที่ดินซึ่งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม ซึ่งต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 037-206339

    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์การชำารำะภาษีประจำปี 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ธ.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.บ้านทาม