องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี :www.bantam.go.th
 
 
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 

  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่นำถุงยังชีพพระราชทานมอบ...
  โปรดเกล้าฯ องคมนตรีมอบถุงยังชีพพระราชทานราษฎรผู้ปร...
  โครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำ...
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
Updated 2021, Aug 18