องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.bantam.go.th

 
 
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

 เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม ตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
 
โทรศัพท์ 0-3721-0407,0-3720-6339

โทรสาร0-3721-0407

E- mail : admin@bantam.go.th

Web Site : www.bantam.go.th

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทร อีเมล
นายสุทธิพัฒน์ ดวงสุดา นายก อบต 037-210407 ต่อ 102 saraban_06250807@dla.go.th
นายวีระชัย รัมณีย์รัตนากุล ปลัด อบต 037-210407 ต่อ 103 saraban_06250807@dla.go.th
-ว่าง- หัวหน้าสำนักปลัด 037-210407 ต่อ 101 saraban_06250807@dla.go.th
นายมานพ อาสาสุข ผู้อำนวยการกองช่าง 037-210407 ต่อ 104 saraban_06250807@dla.go.th
นางอนงค์นาถ แก้วแก่น ผู้อำนวยการกองคลัง 037-210407 ต่อ 105 saraban_06250807@dla.go.th
-ว่าง- ผู้อำนวยการกองการศึกษา 037-210407 ต่อ 101 saraban_06250807@dla.go.th
แผนที่ อบต.