องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.bantam.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มืองานสารบรรณ [ 1 ต.ค. 2562 ]234
2 คู่มืองานการเงินและบัญชี [ 1 ต.ค. 2562 ]229
3 คู่มืองานพัสดุ [ 1 ต.ค. 2562 ]233
4 คู่มืองานทะเบียนและประวัติ [ 1 ต.ค. 2562 ]283
5 คู่มือสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 1 ต.ค. 2562 ]260
6 คู่มืองานธุรการ [ 1 ต.ค. 2562 ]261
7 คู่มือปฏิบัติงานร้องเรียนร้องทุกข์ ส่วนที่ 3 ภาคผนวก [ 27 ก.ย. 2560 ]509
8 คู่มือปฏิบัติงานร้องเรียนร้องทุกข์ ส่วนที่ 1 ปก คำนำ สารบัญ [ 27 ก.ย. 2560 ]503
9 คู่มือปฏิบัติงานร้องเรียนร้องทุกข์ ส่วนที่ 2 เนื้อหา [ 27 ก.ย. 2560 ]515
10 คู่มือปฏิบัติเบี้ยยังชีพ ส่วนที่ 3 ภาคผนวก [ 27 ก.ย. 2560 ]275
11 คู่มือปฏิบัติเบี้ยยังชีพ ส่วนที่ 3 ภาคผนวก [ 27 ก.ย. 2560 ]547
12 คู่มือปฏิบัติเบี้ยยังชีพ ส่วนที่ 2 เนื้อหา [ 27 ก.ย. 2560 ]515
13 คู่มือปฏิบัติเบี้ยยังชีพ ส่วนที่1 ปก คำนำ สารบัญ [ 27 ก.ย. 2560 ]541
14 แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน คู่มือปฏิบัติเบี้ยยังชีพ [ 27 ก.ย. 2560 ]307
15 แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน คู่มือปฏิบัติเบี้ยยังชีพ [ 27 ก.ย. 2560 ]487
16 แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน คู่มือปฏิบัติเบี้ยยังชีพ [ 3 ก.พ. 2559 ]604
17 คู่มือปฏิบัติเบี้ยยังชีพ ส่วนที่1 ปก คำนำ สารบัญ [ 3 ก.พ. 2559 ]565
18 คู่มือปฏิบัติเบี้ยยังชีพ ส่วนที่ 2 เนื้อหา [ 3 ก.พ. 2559 ]597
19 คู่มือปฏิบัติเบี้ยยังชีพ ส่วนที่ 3 ภาคผนวก [ 3 ก.พ. 2559 ]577
20 คู่มือปฏิบัติงานร้องเรียนร้องทุกข์ ส่วนที่ 1 ปก คำนำ สารบัญ [ 3 ก.พ. 2559 ]540
 
หน้า 1|2