องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี :www.bantam.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มืองานสารบรรณ [ 1 ต.ค. 2562 ]135
2 คู่มืองานการเงินและบัญชี [ 1 ต.ค. 2562 ]131
3 คู่มืองานพัสดุ [ 1 ต.ค. 2562 ]133
4 คู่มืองานทะเบียนและประวัติ [ 1 ต.ค. 2562 ]153
5 คู่มือสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 1 ต.ค. 2562 ]138
6 คู่มืองานธุรการ [ 1 ต.ค. 2562 ]141
7 คู่มือปฏิบัติงานร้องเรียนร้องทุกข์ ส่วนที่ 3 ภาคผนวก [ 27 ก.ย. 2560 ]410
8 คู่มือปฏิบัติงานร้องเรียนร้องทุกข์ ส่วนที่ 1 ปก คำนำ สารบัญ [ 27 ก.ย. 2560 ]412
9 คู่มือปฏิบัติงานร้องเรียนร้องทุกข์ ส่วนที่ 2 เนื้อหา [ 27 ก.ย. 2560 ]413
10 คู่มือปฏิบัติเบี้ยยังชีพ ส่วนที่ 3 ภาคผนวก [ 27 ก.ย. 2560 ]177
11 คู่มือปฏิบัติเบี้ยยังชีพ ส่วนที่ 3 ภาคผนวก [ 27 ก.ย. 2560 ]430
12 คู่มือปฏิบัติเบี้ยยังชีพ ส่วนที่ 2 เนื้อหา [ 27 ก.ย. 2560 ]419
13 คู่มือปฏิบัติเบี้ยยังชีพ ส่วนที่1 ปก คำนำ สารบัญ [ 27 ก.ย. 2560 ]447
14 แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน คู่มือปฏิบัติเบี้ยยังชีพ [ 27 ก.ย. 2560 ]211
15 แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน คู่มือปฏิบัติเบี้ยยังชีพ [ 27 ก.ย. 2560 ]387
16 แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน คู่มือปฏิบัติเบี้ยยังชีพ [ 3 ก.พ. 2559 ]504
17 คู่มือปฏิบัติเบี้ยยังชีพ ส่วนที่1 ปก คำนำ สารบัญ [ 3 ก.พ. 2559 ]465
18 คู่มือปฏิบัติเบี้ยยังชีพ ส่วนที่ 2 เนื้อหา [ 3 ก.พ. 2559 ]488
19 คู่มือปฏิบัติเบี้ยยังชีพ ส่วนที่ 3 ภาคผนวก [ 3 ก.พ. 2559 ]452
20 คู่มือปฏิบัติงานร้องเรียนร้องทุกข์ ส่วนที่ 1 ปก คำนำ สารบัญ [ 3 ก.พ. 2559 ]439
 
หน้า 1|2