องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.bantam.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ม.ค. 2567 ]21
2 คู่มือปฏิบัติงานการประเมิน [ 22 มี.ค. 2566 ]75
3 คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์ [ 6 ม.ค. 2566 ]86
4 คู่มืองานสารบรรณ [ 1 ต.ค. 2562 ]337
5 คู่มืองานการเงินและบัญชี [ 1 ต.ค. 2562 ]318
6 คู่มืองานพัสดุ [ 1 ต.ค. 2562 ]324
7 คู่มืองานทะเบียนและประวัติ [ 1 ต.ค. 2562 ]400
8 คู่มือสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 1 ต.ค. 2562 ]364
9 คู่มืองานธุรการ [ 1 ต.ค. 2562 ]372
10 คู่มือปฏิบัติงานร้องเรียนร้องทุกข์ ส่วนที่ 3 ภาคผนวก [ 27 ก.ย. 2560 ]599
11 คู่มือปฏิบัติงานร้องเรียนร้องทุกข์ ส่วนที่ 1 ปก คำนำ สารบัญ [ 27 ก.ย. 2560 ]585
12 คู่มือปฏิบัติงานร้องเรียนร้องทุกข์ ส่วนที่ 2 เนื้อหา [ 27 ก.ย. 2560 ]608
13 คู่มือปฏิบัติเบี้ยยังชีพ ส่วนที่ 3 ภาคผนวก [ 27 ก.ย. 2560 ]362
14 คู่มือปฏิบัติเบี้ยยังชีพ ส่วนที่ 3 ภาคผนวก [ 27 ก.ย. 2560 ]656
15 คู่มือปฏิบัติเบี้ยยังชีพ ส่วนที่ 2 เนื้อหา [ 27 ก.ย. 2560 ]594
16 คู่มือปฏิบัติเบี้ยยังชีพ ส่วนที่1 ปก คำนำ สารบัญ [ 27 ก.ย. 2560 ]660
17 แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน คู่มือปฏิบัติเบี้ยยังชีพ [ 27 ก.ย. 2560 ]397
18 แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน คู่มือปฏิบัติเบี้ยยังชีพ [ 27 ก.ย. 2560 ]579
19 แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน คู่มือปฏิบัติเบี้ยยังชีพ [ 3 ก.พ. 2559 ]694
20 คู่มือปฏิบัติเบี้ยยังชีพ ส่วนที่1 ปก คำนำ สารบัญ [ 3 ก.พ. 2559 ]660
 
หน้า 1|2