องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี :www.bantam.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มืองานสารบรรณ [ 1 ต.ค. 2562 ]51
2 คู่มืองานการเงินและบัญชี [ 1 ต.ค. 2562 ]48
3 คู่มืองานพัสดุ [ 1 ต.ค. 2562 ]51
4 คู่มืองานทะเบียนและประวัติ [ 1 ต.ค. 2562 ]56
5 คู่มือสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 1 ต.ค. 2562 ]56
6 คู่มืองานธุรการ [ 1 ต.ค. 2562 ]54
7 คู่มือปฏิบัติงานร้องเรียนร้องทุกข์ ส่วนที่ 3 ภาคผนวก [ 27 ก.ย. 2560 ]324
8 คู่มือปฏิบัติงานร้องเรียนร้องทุกข์ ส่วนที่ 1 ปก คำนำ สารบัญ [ 27 ก.ย. 2560 ]327
9 คู่มือปฏิบัติงานร้องเรียนร้องทุกข์ ส่วนที่ 2 เนื้อหา [ 27 ก.ย. 2560 ]329
10 คู่มือปฏิบัติเบี้ยยังชีพ ส่วนที่ 3 ภาคผนวก [ 27 ก.ย. 2560 ]92
11 คู่มือปฏิบัติเบี้ยยังชีพ ส่วนที่ 3 ภาคผนวก [ 27 ก.ย. 2560 ]341
12 คู่มือปฏิบัติเบี้ยยังชีพ ส่วนที่ 2 เนื้อหา [ 27 ก.ย. 2560 ]334
13 คู่มือปฏิบัติเบี้ยยังชีพ ส่วนที่1 ปก คำนำ สารบัญ [ 27 ก.ย. 2560 ]357
14 แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน คู่มือปฏิบัติเบี้ยยังชีพ [ 27 ก.ย. 2560 ]110
15 แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน คู่มือปฏิบัติเบี้ยยังชีพ [ 27 ก.ย. 2560 ]303
16 แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน คู่มือปฏิบัติเบี้ยยังชีพ [ 3 ก.พ. 2559 ]413
17 คู่มือปฏิบัติเบี้ยยังชีพ ส่วนที่1 ปก คำนำ สารบัญ [ 3 ก.พ. 2559 ]379
18 คู่มือปฏิบัติเบี้ยยังชีพ ส่วนที่ 2 เนื้อหา [ 3 ก.พ. 2559 ]402
19 คู่มือปฏิบัติเบี้ยยังชีพ ส่วนที่ 3 ภาคผนวก [ 3 ก.พ. 2559 ]354
20 คู่มือปฏิบัติงานร้องเรียนร้องทุกข์ ส่วนที่ 1 ปก คำนำ สารบัญ [ 3 ก.พ. 2559 ]342
 
หน้า 1|2