องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.bantam.go.th

 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่อง การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน (อาหารกลางวัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]641
2 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่อง กิจกรรมการตรวจสอบการจัดทำงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2565 [ 16 ธ.ค. 2564 ]537
3 ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในประจำปี พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]85
4 การประเมินความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม เพื่อใช้ในการทำแผนการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 30 ก.ย. 2564 ]391
5 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 30 ก.ย. 2564 ]278
6 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 30 ก.ย. 2564 ]371
7 แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567) [ 30 ก.ย. 2564 ]329
8 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรื่องการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน และรายงานการจัดทำเช็ค [ 18 ส.ค. 2564 ]354
9 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรื่องการตรวจติดตามการปรับปรุงควบคุมภายใน [ 23 เม.ย. 2564 ]343
10 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรื่องการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 18 ก.พ. 2564 ]349
11 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรื่องจัดทำข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 19 ม.ค. 2564 ]403
12 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรื่องการควบคุมวัสดุ [ 28 ธ.ค. 2563 ]373
13 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ธ.ค. 2563 ]334
14 แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566) [ 1 ต.ค. 2563 ]323
15 การประเมินความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน เพื่อใช้ในการทำแผนการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 21 ก.ย. 2563 ]348
16 ตรวจสอบการรายงานและติดตามผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 7 ม.ค. 2563 ]416