องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี :www.bantam.go.th
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประเมินความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม เพื่อใช้ในการทำแผนการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 30 ก.ย. 2564 ]7
2 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 30 ก.ย. 2564 ]7
3 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 30 ก.ย. 2564 ]7
4 แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567) [ 30 ก.ย. 2564 ]7
5 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรื่องการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน และรายงานการจัดทำเช็ค [ 18 ส.ค. 2564 ]15
6 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรื่องการตรวจติดตามการปรับปรุงควบคุมภายใน [ 23 เม.ย. 2564 ]19
7 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรื่องการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 18 ก.พ. 2564 ]29
8 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรื่องจัดทำข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 19 ม.ค. 2564 ]52
9 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรื่องการควบคุมวัสดุ [ 28 ธ.ค. 2563 ]52
10 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ธ.ค. 2563 ]48
11 แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566) [ 1 ต.ค. 2563 ]50
12 การประเมินความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน เพื่อใช้ในการทำแผนการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 21 ก.ย. 2563 ]55