องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี :www.bantam.go.th
 
 
งานปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]40
2 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน [ 6 เม.ย. 2564 ]48
3 รายงานการติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน [ 5 เม.ย. 2564 ]44
4 รายงานการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 5 เม.ย. 2564 ]43
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 5 เม.ย. 2564 ]41
6 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]43
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 15 ม.ค. 2563 ]23
8 ประกาศ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการดำเนินการ [ 1 ก.ค. 2562 ]96
9 ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 1 ก.ค. 2562 ]94
10 ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 1 ก.ค. 2562 ]88
11 ประกาศ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 1 ก.ค. 2562 ]90
12 แผนปฏิบัติการ ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2562-2564) [ 17 มิ.ย. 2562 ]96
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 10 มิ.ย. 2562 ]89
14 ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม [ 1 มี.ค. 2561 ]87
15 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 25 พ.ค. 2560 ]92