องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.bantam.go.th

 
 
งานปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 28 มี.ค. 2566 ]14
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 28 มี.ค. 2566 ]12
3 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน [ 28 มี.ค. 2566 ]15
4 การประเมินความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 28 มี.ค. 2566 ]12
5 ระเบียบสภา การดำเนินการเข้าเสนอชื่อของประชาชน [ 20 ก.พ. 2566 ]13
6 ประชุมสภาสมัยสามัญครั้งที่ 1 [ 13 ก.พ. 2566 ]13
7 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]163
8 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน [ 31 มี.ค. 2565 ]136
9 รายงานการติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน [ 22 มี.ค. 2565 ]150
10 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน [ 22 มี.ค. 2565 ]158
11 รายงานการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 31 ม.ค. 2565 ]155
12 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอบจ.บ้านทาม ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]153
13 แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 24 ม.ค. 2565 ]180
14 รายงานการติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน [ 1 ต.ค. 2564 ]158
15 การประเมินความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]157
16 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]251
17 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน [ 6 เม.ย. 2564 ]261
18 รายงานการติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน [ 5 เม.ย. 2564 ]258
19 รายงานการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 5 เม.ย. 2564 ]252
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 5 เม.ย. 2564 ]257
 
หน้า 1|2