องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.bantam.go.th

 
 
งานปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]139
2 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน [ 31 มี.ค. 2565 ]114
3 รายงานการติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน [ 22 มี.ค. 2565 ]128
4 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน [ 22 มี.ค. 2565 ]134
5 รายงานการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 31 ม.ค. 2565 ]131
6 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอบจ.บ้านทาม ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]128
7 แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 24 ม.ค. 2565 ]159
8 รายงานการติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน [ 1 ต.ค. 2564 ]137
9 การประเมินความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]134
10 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]230
11 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน [ 6 เม.ย. 2564 ]239
12 รายงานการติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน [ 5 เม.ย. 2564 ]232
13 รายงานการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 5 เม.ย. 2564 ]230
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 5 เม.ย. 2564 ]234
15 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]231
16 การประเมินความเสี่ยง การทุจริตของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]116
17 รายงานการติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน [ 1 เม.ย. 2563 ]124
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 15 ม.ค. 2563 ]202
19 ประกาศ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการดำเนินการ [ 1 ก.ค. 2562 ]323
20 ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 1 ก.ค. 2562 ]301
 
หน้า 1|2