องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.bantam.go.th

 
 
งานปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอบจ.บ้านทาม ประจำปีงบประมาณ 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอบจ.บ้านทาม ประจำปีงบประมาณ 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.บ้านทาม