องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี :www.bantam.go.th
 
 
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ
ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม เรื่อง การป้องกันอันตรายจากอัคคีภัย และอุบัติภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]78
2 คำสั่ง เรื่อง การย้ายพนักงานส่วนตำบล [ 1 ก.ย. 2564 ]27
3 ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค๋การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 [ 20 ก.ค. 2564 ]24
4 ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค๋การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 27 เม.ย. 2564 ]31
5 คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบล รักษาราชการแทนตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด [ 31 มี.ค. 2564 ]28
6 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั่งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 15 ก.พ. 2564 ]30
7 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฺฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม [ 4 ก.พ. 2564 ]27
8 ประกาศสภาฯ เรื่อง แจ้งกำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม [ 3 ก.พ. 2564 ]26
9 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั่งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 1 ต.ค. 2563 ]28
10 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยที่ 1 2563 [ 8 พ.ค. 2563 ]232
11 ประกาศเรียกประชุม นัดประชุม สามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [ 24 เม.ย. 2563 ]231
12 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สามัญ ปี 2563และปี 2564 [ 14 ก.พ. 2563 ]226
13 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยที่ 4 2562 [ 14 ก.พ. 2563 ]234
14 ประกาศ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 1 ก.พ. 2563 ]34
15 ประกาศเรียกประชุม นัดประชุม สามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 [ 22 ม.ค. 2563 ]227
16 คำสั่ง เรื่อง การแบ่งงานการบริหารงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายใน [ 23 ธ.ค. 2562 ]243
17 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยที่ 3 2562 ครั้งที่ 2 [ 28 ต.ค. 2562 ]223
18 ประกาศเรียกประชุม นัดประชุม สามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]225
19 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยที่ 3 2562 ครั้งที่ 1 [ 15 ส.ค. 2562 ]235
20 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยที่ 1 2562 [ 5 ส.ค. 2562 ]237
 
หน้า 1|2