องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.bantam.go.th

 
 
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ
ข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม พ.ศ. 2566 [ 4 ม.ค. 2566 ]22
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม เรื่อง การป้องกันอันตรายจากอัคคีภัย และอุบัติภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]220
3 คำสั่ง เรื่อง การย้ายพนักงานส่วนตำบล [ 1 ก.ย. 2564 ]178
4 ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค๋การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 [ 20 ก.ค. 2564 ]168
5 ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค๋การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 27 เม.ย. 2564 ]177
6 คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบล รักษาราชการแทนตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด [ 31 มี.ค. 2564 ]192
7 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั่งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 15 ก.พ. 2564 ]167
8 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฺฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม [ 4 ก.พ. 2564 ]217
9 ประกาศสภาฯ เรื่อง แจ้งกำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม [ 3 ก.พ. 2564 ]174
10 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั่งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 1 ต.ค. 2563 ]174
11 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยที่ 1 2563 [ 8 พ.ค. 2563 ]390
12 ประกาศเรียกประชุม นัดประชุม สามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [ 24 เม.ย. 2563 ]376
13 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สามัญ ปี 2563และปี 2564 [ 14 ก.พ. 2563 ]379
14 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยที่ 4 2562 [ 14 ก.พ. 2563 ]388
15 ประกาศ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 1 ก.พ. 2563 ]175
16 ประกาศเรียกประชุม นัดประชุม สามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 [ 22 ม.ค. 2563 ]379
17 คำสั่ง เรื่อง การแบ่งงานการบริหารงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายใน [ 23 ธ.ค. 2562 ]393
18 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยที่ 3 2562 ครั้งที่ 2 [ 28 ต.ค. 2562 ]420
19 ประกาศเรียกประชุม นัดประชุม สามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]377
20 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยที่ 3 2562 ครั้งที่ 1 [ 15 ส.ค. 2562 ]387
 
หน้า 1|2