องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.bantam.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม


นายสุทธิพัฒน์ ดวงสุดา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.037-210407 ต่อ 102
อีเมล saraban_06250807@dla.go.th


นายคำภู แสงดาว
นายนพดล สินถั่ว
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.037-210407 ต่อ 102
อีเมล saraban_06250807@dla.go.th

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.037-210407 ต่อ 102
อีเมล saraban_06250807@dla.go.th

นายทศพล สงวนศิลป
เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.037-210407 ต่อ 102
อีเมล saraban_06250807@dla.go.th