องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.bantam.go.th

 
 
กิจการสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ระเบียบสภาว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น [ 30 พ.ค. 2566 ]37
2 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 [ 29 พ.ค. 2566 ]35
3 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 [ 3 มี.ค. 2566 ]32
4 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม กำหนดสมัยประชุม พ.ศ. 2566-2567 [ 15 ก.พ. 2566 ]49
5 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 [ 13 ก.พ. 2566 ]47
6 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 [ 25 พ.ย. 2565 ]39
7 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 2) [ 2 ก.ย. 2565 ]38
8 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 1) [ 19 ส.ค. 2565 ]38
9 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 20 พ.ค. 2565 ]40
10 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 [ 3 ก.พ. 2565 ]170
11 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม [ 5 ม.ค. 2565 ]63
12 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 23 ก.พ. 2564 ]164
13 การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 [ 19 ก.ย. 2563 ]358
14 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 1 [ 20 พ.ค. 2563 ]396
15 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 [ 14 ก.พ. 2563 ]417
16 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 [ 28 ต.ค. 2562 ]378
17 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี2562 ครั้งที่ 2 [ 15 ส.ค. 2562 ]381
18 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 13 มิ.ย. 2562 ]526
19 ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 [ 13 มิ.ย. 2562 ]391
20 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 [ 30 ม.ค. 2562 ]389
 
หน้า 1|2