องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี :www.bantam.go.th
 
 
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) [ 29 มี.ค. 2560 ]357
2 ปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อม [ 31 ส.ค. 2558 ]423
3 แผ่นพับ "โรคตาแดง" [ 4 มิ.ย. 2558 ]461
4 แผ่นพับ "โรคไข้เลือดออก" [ 19 พ.ค. 2558 ]379
5 แผ่นพับโรคพิษสุนัขบ้า [ 22 เม.ย. 2558 ]373
6 แผ่นพับการให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ [ 1 ธ.ค. 2557 ]393
7 การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา [ 13 พ.ย. 2557 ]524