องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.bantam.go.th

 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 37 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม [ 1 ธ.ค. 2563 ]228
2 คู่มือปฏิบัติการการดำเนินการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน [ 3 ส.ค. 2563 ]250
3 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 3 ก.พ. 2559 ]654
4 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 3 ก.พ. 2559 ]648
5 การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 [ 3 ก.พ. 2559 ]613
6 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 3 ก.พ. 2559 ]637
7 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน [ 3 ก.พ. 2559 ]600
8 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 3 ก.พ. 2559 ]601
9 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร [ 3 ก.พ. 2559 ]629
10 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 3 ก.พ. 2559 ]599
11 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 3 ก.พ. 2559 ]607
12 การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า - ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34 [ 3 ก.พ. 2559 ]614
13 การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 [ 3 ก.พ. 2559 ]512
14 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 [ 3 ก.พ. 2559 ]571
15 การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 [ 3 ก.พ. 2559 ]498
16 การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ [ 3 ก.พ. 2559 ]549
17 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 3 ก.พ. 2559 ]531
18 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 3 ก.พ. 2559 ]542
19 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 3 ก.พ. 2559 ]553
20 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 3 ก.พ. 2559 ]530
 
หน้า 1|2