องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.bantam.go.th

 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 41 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการชำระภาษีป้าย [ 4 ม.ค. 2566 ]7
2 คู่มือการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 4 ม.ค. 2566 ]5
3 ขั้นตอนการยื่นเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 3 ม.ค. 2566 ]12
4 คู่มือช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ [ 3 ม.ค. 2566 ]13
5 ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม [ 1 ธ.ค. 2563 ]251
6 คู่มือปฏิบัติการการดำเนินการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน [ 3 ส.ค. 2563 ]291
7 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 3 ก.พ. 2559 ]706
8 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 3 ก.พ. 2559 ]688
9 การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 [ 3 ก.พ. 2559 ]633
10 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 3 ก.พ. 2559 ]681
11 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน [ 3 ก.พ. 2559 ]645
12 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 3 ก.พ. 2559 ]650
13 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร [ 3 ก.พ. 2559 ]676
14 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 3 ก.พ. 2559 ]642
15 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 3 ก.พ. 2559 ]649
16 การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า - ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34 [ 3 ก.พ. 2559 ]655
17 การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 [ 3 ก.พ. 2559 ]532
18 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 [ 3 ก.พ. 2559 ]612
19 การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 [ 3 ก.พ. 2559 ]516
20 การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ [ 3 ก.พ. 2559 ]592
 
หน้า 1|2|3