องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.bantam.go.th

 
 
การควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 พ.ย. 2564 ]182
2 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 17 มิ.ย. 2562 ]404
3 การติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายใน ปี2560 [ 9 พ.ย. 2561 ]453
4 รายงานผลการประเมิน สำนักงานปลัดฯ (ปย.1)ปี2560 [ 9 พ.ย. 2561 ]471
5 รายงานผลการประเมิน กองคลัง (ปย.1) ปี2560 [ 9 พ.ย. 2561 ]492
6 รายงานผลการประเมิน กองช่าง (ปย.1) ปี2560 [ 9 พ.ย. 2561 ]452
7 รายงานผลการประเมินฯ ส่วนการศึกษาฯ(ปย.1)ปี2560 [ 9 พ.ย. 2561 ]458
8 รายงานผลการประเมินฯ ตรวจสอบภายใน(ปย.1)ปี2560 [ 9 พ.ย. 2561 ]468
9 รายงานผลการประเมินฯ สำนักปลัดฯ(ปย.2)ปี2560 [ 9 พ.ย. 2561 ]201
10 รายงานผลการประเมินฯ กองคลัง(ปย.2)ปี2560 [ 9 พ.ย. 2561 ]467
11 รายงานผลการประเมินฯ กองช่าง(ปย.2)ปี2560 [ 9 พ.ย. 2561 ]457
12 รายงานผลการประเมินฯ กองการศึกษาฯ(ปย.2)ปี2560 [ 9 พ.ย. 2561 ]447
13 รายงานผลการประเมินฯ ตรวจสอบภายในฯ(ปย.2)ปี2560 [ 9 พ.ย. 2561 ]404
14 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปอ.1) ปี2560 [ 9 พ.ย. 2561 ]449
15 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปอ.2) ปี2560 [ 9 พ.ย. 2561 ]388
16 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปอ.3) ปี2560 [ 9 พ.ย. 2561 ]421
17 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน ปส. [ 9 พ.ย. 2561 ]414
18 แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก) [ 9 พ.ย. 2561 ]414
19 แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สำนักปลัดฯ (ภาคผนวก ก) [ 9 พ.ย. 2561 ]424