องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี :www.bantam.go.th
 
 
การควบคุมภายใน


แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก)

    รายละเอียดข่าว

แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก)

    เอกสารประกอบ แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก)
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 พ.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.บ้านทาม