องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.bantam.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 3 ม.ค. 2566 ]39
2 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 3 ม.ค. 2566 ]39
3 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 3 ม.ค. 2566 ]38
4 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของคณะผู้บริหาร และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 22 ม.ค. 2564 ]309
5 ประมวล จริยธรรม ฝ่ายสภาท้องถิ่น62 [ 2 พ.ค. 2562 ]504
6 ประมวลจริยธรรมนักการเมือง62 [ 2 พ.ค. 2562 ]544
7 ประมวลจริยธรรมพนักงาน อบต.62 [ 2 พ.ค. 2562 ]541
8 ประมวล จริยธรรม ฝ่ายสภาท้องถิ่น61 [ 24 พ.ค. 2561 ]613
9 ประมวล จริยธรรม นักการเมือง61 [ 24 พ.ค. 2561 ]644
10 ประมวล จริยธรรม พนักงาน อบต.61 [ 24 พ.ค. 2561 ]560
11 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร [ 28 ก.ย. 2560 ]601
12 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ [ 28 ก.ย. 2560 ]623
13 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น [ 28 ก.ย. 2560 ]633
14 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร [ 4 ก.พ. 2559 ]675
15 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ [ 4 ก.พ. 2559 ]703