องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี :www.bantam.go.th
 
 
ประมวลจริยธรรม


ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร

    รายละเอียดข่าว

ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี
พ.ศ. 2558

    เอกสารประกอบ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ก.พ. 2559
    ผู้ลงข่าว : อบต.บ้านทาม