องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.bantam.go.th

 
 
 


มอบเกียรติบัตรผู้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรายใหม่ที่ชำระภาษีตรงเวลา


วันที่ 7 มิถุนายน 2567 นายสว่าง คล่องแคล่ว ปลัด อบต. บ้านทาม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง ในนามองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า บจก. อะโกร สตาร์ เป็นผู้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรายใหม่ที่ชำระภาษีตรงเวลา

2024-07-18
2024-07-15
2024-07-11
2024-07-04
2024-07-04
2024-07-02
2024-06-25
2024-06-20
2024-06-12
2024-06-07