องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.bantam.go.th

 
 
 


โครงการคัดแยกขยะจากต้นทาง ตามหลัก 3Rs


“คัดแยกขยะต้นทาง” จุดเริ่มต้นวงจรการจัดการขยะที่สมบูรณ์ ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

วันอังคารที่ 30 พ.ค. 67 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม ดำเนินโครงการคัดแยกขยะจากต้นทาง ตามหลัก 3Rs ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้เรื่องการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยกับชุมชน และมีความเข้าใจเกิดจิตสํานึกในการคัดแยกและกระบวนการจัดการขยะจากต้นทาง

2024-07-18
2024-07-15
2024-07-11
2024-07-04
2024-07-04
2024-07-02
2024-06-25
2024-06-20
2024-06-12
2024-06-07