องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี :www.bantam.go.th
 
 
 


โปรดเกล้าฯ องคมนตรีมอบถุงยังชีพพระราชทานราษฎรผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ ตำบลบ้านทาม จังหวัดปราจีนบุรี


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค มอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี

ในวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 16.00 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี ได้ลงพื้นที่เชิญ ถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จำนวน 8 ครอบครัว ตลอดจนพูดคุยให้กำลังใจ ราษฎรต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ทั้งนี้ องคมนตรี ได้ให้แนวทางในการแก้ไข และขอบคุณส่วนราชการต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ ได้กำชับให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ฯ ประกอบด้วย หน่วยราชการภาครัฐ เอกชน องค์กร มูลนิธิ และจิตอาสาพระราชทาน เฝ้าระวังสถานกาณ์อย่างต่อเนื่อง และเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร เครืองมือ เครื่องจักร สำหรับเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันการณ์ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน พร้อมทั้งให้เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาเป็นการเร่งด่วน ต่อไป

2022-05-24
2022-04-11
2022-03-23
2022-03-18
2022-03-18
2022-03-18
2022-03-14
2022-03-10
2022-03-10
2022-03-03