องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี :www.bantam.go.th
 
 
 


กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่นำถุงยังชีพพระราชทานมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบ หมู่ที่1 – 8 ตำบลบ้านทาม


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบถุงยังชีพพระราชทานฯ ให้กับราษฎรชาวตำบลบ้านทาม เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบ

สำหรับถุงยังชีพพระราชทานฯที่นำมามอบในวันนี้ ประกอบไปด้วยเครื่องอุปโภค และบริโภค รวมทั้งยาสามัญประจำบ้าน 
โดยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่นำถุงยังชีพพระราชทานมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบ หมู่ที่1 – 8 ตำบลบ้านทาม

2022-07-04
2022-06-29
2022-06-29
2022-06-28
2022-06-28
2022-06-15
2022-06-13
2022-06-08
2022-06-03
2022-06-01