องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.bantam.go.th

 
 
 


การลงนามใน MOU ในการดำเนินการโครงการพัฒนาต้นแบบเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ (Si Maha Phot Smart Living Showcase)


วันพุธที่ 1 มิ.ย. 65  เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมอำเภอศรีมหาโพธิ
นายสุทธิพัฒน์ ดวงสุดา นายก อบต.บ้านทาม ร่วมลงนามใน MOU ในการดำเนินการโครงการพัฒนาต้นแบบเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ หรือ Si Maha Phot Smart Living Showcase โดย depa จะสนับสนุนให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัล ในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง (ติดตั้งกล้อง cctv อัจฉริยะ/AI 30 ตัว และป้าย LED Billboard 1 จุด) ด้านการสาธารณสุข ในการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยภาวะพึ่งพิง มากกว่า 200 ราย (สนับสนุนอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสุขภาพแบบดิจิทัล มากกว่า 50 ชุด) และด้านการศึกษา (จัดทำแฟลตฟอร์มที่สามารถส่งเสริมและสนับสนุนระบบการเรียนการสอนมาใช้ในสถานศึกษา)โดย depa มีเป้าหมายจะติดตั้ง และเริ่มใช้งานทุกระบบภายใน วันที่ 31 ตุลาคม 2565 นี้

2023-10-01
2023-10-01
2023-09-30
2023-09-30
2023-08-15
2023-08-12
2023-08-12
2023-07-28
2023-07-20
2023-07-13