องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี :www.bantam.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนสายบ้านคลอลัด-เกาะแดง


วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น. นายสุทธิพัฒน์  ดวงสุดา นายก อบต.บ้านทาม ,นายมานพ  อาสาสุข ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมด้วยพนักงาน อบต.บ้านทาม ลงพื้นที่ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนสายบ้านคลอลัด-เกาะแดง ที่เป็นหลุมเป็นบ่อ เนื่องจากถนนเส้นนี้มีผู้สัญจรไป-มา จำนวนมาก เป็นเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน การซ่อมแซมดังกล่าวส่งผลให้การเดินทางของประชาชนสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น

2022-06-29
2022-06-29
2022-06-28
2022-06-28
2022-06-15
2022-06-13
2022-06-08
2022-06-03
2022-06-01
2022-05-24