องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.bantam.go.th

 
 
 


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเมืองปราจีนบุรีขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม ประจำเดือนมิถุนายน 2565


วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. 


นายสุทธิพัฒน์  ดวงสุดา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ปราจีนบุรีเมืองสะอาด” ประจำเดือนมิถุนายน 2565 พร้อมคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ภายในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม 

ดำเนินการทำความสะอาด เก็บขนะ และตัดกิ่งไม้ริมทาง บริเวณถนนหมู่ที่ 2  ตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี





2023-11-22
2023-10-20
2023-10-01
2023-10-01
2023-09-30
2023-09-30
2023-08-15
2023-08-12
2023-08-12
2023-07-28