องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี :www.bantam.go.th
 
 
 


ประชุมการชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเกษตรกรฯ ปีการผลิต 2565/2566


วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสุทธิพัฒน์  ดวงสุดา  นายก อบต.บ้านทาม พร้อมด้วยนายคำภู  แสงดาว รองนายก อบต.บ้านทาม และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่1-8 เข้าร่วมประชุมการชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเกษตรกรฯ ปีการผลิต 2565/2566 โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ ดำเนินการชี้แจงข้อมูลดังกล่าว

2022-06-29
2022-06-29
2022-06-28
2022-06-28
2022-06-15
2022-06-13
2022-06-08
2022-06-03
2022-06-01
2022-05-24