องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.bantam.go.th

 
 
 


ประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนวัดอรัญไพรศรี


วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565

นายสุทธิพัฒน์ ดวงสุดา นายกองค์การส่วนตำบลบ้านทาม มอบหมายให้ นางสาวภคนันท์ ทรรศนพิศิษฐ์ นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านทาม เปิดประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนวัดอรัญไพรศรี

2024-02-16
2024-02-14
2024-01-10
2023-12-25
2023-12-22
2023-12-20
2023-11-22
2023-10-20
2023-10-01
2023-10-01